Home » Acte necesare

Acte necesare

An școlar 2024-2025

An școlar 2023-2024

Documente necesare la înscriere:

 • Certificat de naştere copil – copie + original;
 • Carte de identitate părinţi – copie + original;
 • Pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023, inclusiv – recomandare pentru înscrierea în învățământul primar:
  • Copiii care au frecventat grădinița – recomandare eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar;
  • Copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate – recomandare CJRAE;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015;
 • Părinții divorțați depun la înscriere o copie a hotărârii judecătorești definitive din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului;
 • Documente care dovedesc încadrarea într-unul dintre criteriile generale sau specifice pentru departajare.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie2023, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător.

În perioada 5 aprilie – 26 aprilie 2023 are loc evaluarea dezvoltării copiilor și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar.

             Pentru copiii care au frecvantat grădinița

 • Părinții depun/transmit la unitatea de învățământ cu nivel preșcolar cerere pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare (Anexa 1);
 • Eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau grupa mare, după caz.

Pentru copiii care NU au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate

Părinții copiilor depun/transmit prin email la CJRAE Galați cererea-tip în care se solicită evaluarea copilului în vederea stabilirii nivelului de dezvoltare a acestuia . Adresa electronică este: secretariat@cjrae-galati.ro 

Evaluarea dezvoltării copiilor va fi realizată de luni până vineri, în intervalul orar 10.00 – 18.00, în baza unei programări telefonice (0236311158);

Rezultatul evaluării dezvoltării copilului este comunicat în scris, prin e-mail sau va fi înmânat direct părintelui/tutorelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul evaluării nu poate fi contestat și are caracter confidențial.

CJRAE Galați va continua să asigure la solicitarea părinților serviciile de evaluare a dezvoltării copiilor, inclusiv după încheierea perioadei de evaluare prevăzute în Calendarul înscrierii. Evaluarea va fi realizată de către CJRAE și pentru copiii care au primit inițial aviz negativ de înscriere în clasa pregătitoare, respectivii copii putând fi reevaluați, după un interval de minimum 2 luni.

Părinții copiilor care au certificat de orientare școlară și profesională/certificat în grad de handicap vor fi îndrumați să facă demersurile necesare și să solicite orientarea școlară și profesională la CJRAE Galați pentru anul școlar 2023-2024, Comisia de Orientare Școlară și Profesională fiind cea care decide înscrierea copilului în clasa pregătitoare, în urma evaluării complexe realizată de SEOSP.

În situații excepționale, care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar, părinții/ reprezentanții legali, depun o cerere care va fi soluționată de către Comisia județeană de înscriere a copiilor în învățământul primar de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Galați.