Program de functionare

1. Accesul elevilor în vederea participării la orele de curs şi părinţilor însoţitori în incinta şcolii se face exclusiv pe la poarta şi intrarea elevilor pe uşa aflată pe parte de nord a clădirii în intervalul 7:30 – 8:00 pentru schimbul I (învăţământ preprimar, învăţământ primar şi clasele a VIII-a) respectiv 12:00 – 12:10 pentru schimbul II (clasele V- VII).

2. Elevii pot intra în unitatea şcolară numai dacă poartă ecusonul sau ţinuta şcolară specifică. Elevii sunt obligaţi să poarte asupra lor zilnic ecusonul sau carnetul de elev şi să-l prezinte la cerere.

3. Pentru elevii din schimbul II, poarta de la intrare elevi va fi deschisă în intervalul 11.30 – 12.10.

Schimbul de tură şi plecarea din şcoală

1. La terminarea orelor de curs elevii vor părăsi sala de clasă sub supravegherea învăţătorului sau a profesorului cu care au avut ultima oră de curs, iar elevii nu vor staţiona în curtea şcolii.

2. La schimbul de tură în intervalul orar 11.50 – 12.10, elevii care termină cursurile (învăţământ preprimar, învăţământ primar) vor părăsi incinta şcolii în intervalul orar 11.50 – 12.00 pe uşa aflată pe latura vestică a clădirii.

3. Elevii care încep cursurile (clasele V- VII) vor intra în intervalul orar 12.00 – 12.10 pe uşa aflată pe latura de nord a clădirii.