CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul şcolar 2016-2017

calendar-en8-2017

Anunţ

privind examenul de promovare in grad profesional

INFORMATICIAN–  III SSD

Având in vedere HG nr. 286/2011 cu modificările si completările ulterioare  si OMECS nr. 5138/2014, privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual,

Școala Gimnazială “Sfinţii Impăraţi”, Galati organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru postul de INFORMATICIAN–  III SSD.

Examenul de promovare se desfășoară în data de 31.03.2017, ora 10.00 la sediul unității din str.Siderurgistilor  nr. 17, Galați.

Modalitatea de desfășurare a examenului de promovare constă in susținerea unei probe scrise.

Reluare cursuri

Buna ziua! Maine, miercuri 11.01.2017 se reiau cursurile doar in municipiul Galati (rural, Tecuci, Beresti NU invata). Va rugam sa anuntati parintii si elevii!

 

În dar din coşul toamnei -jocuri, veselie, jucării

Elevii Şcolii Gimnaziale Sfinţii Împăraţi, din dorinţa de a-si manifesta sentimentul înălţător al iubirii faţă de semeni, au participat în perioada noiembrie -decembrie 2016 la proiectul “ÎN DAR DIN COŞUL TOAMNEI – JOCURI, VESELIE, JUCĂRII”.

Parteneriatul încheiat cu Şcoala Gimnazială Ene Patriciu Smulţi – Grădiniţa cu program normal nr. 1 Smulţi a viyat colectarea unor jocuri, jucării, materiale didactice utile desfăşurării activităţii didactice din grădiniţă. În urma finalizării proiectului elevii şcolii noastre au primit diplome de apreciere.

Tinereţe şi credinţă

În fiecare an sărbătoarea Sf. Andrei la Dunărea de Jos cuprinde diferite manifestări culturale (momente artistice, realizarea unor picturi, colaje închinate Sf. Andrei până la eseuri tematice).

Anul acesta elevii Şcolii Gimnaziale Sfinţii Împăraţi au fost invitaţi să participe, în mod activ, la această sărbătoare prin realizarea unui eseu cu tema “CE AŞTEAPTĂ TINERII DE LA BISERICĂ? CE AŞTEAPTĂ BISERICA DE LA TINERI?” În ziua de 30.11.2016, după Sf. Liturghie la Biserica Sf. Vasile cel mare zece elevi au fost premiaţi în mod solemn iar celorlalţi li s-au acordat diplome de participare. Elevii premiaţi sunt:

KULCSAR FLAVIA ( a VII a A) , AURICĂ  ANDREI ( a VII a A), BRATU BIANCA ( a VI a A), SPÂNU CLAUDIA ( a VI a B), GRIGORE CRISTINA ( a VI a B), BLEHOIANU ALIS ( a VI a B), ONOFREI MARIO ( a VI a B), ILIE LEONARD ( a V a B), CÎRJĂ GEORGIANA ( a V a C), IVAŞCU AGNESIA ( a V a C),

 

Pe calea sfinţilor

Cu ocazia sosirii raclei Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş în Episcopia Dunării de Jos, elevii claselor a VIII a şi a V a C, însoţiţi  de cadrele didactice şi părinţi, au  participat în ziua de 29.11.2016 la un pelerinaj închinat sfinţilor. Cu acest prilej a fost vizitată şi Catedrala Episcopală din Galaţi.