Inscrieri

Pentru anul școlar 2019-2020, în planul de școlarizare sunt aprobate       6 grupe:

Grupa mică –  2 grupe

Grupa mijlocie  -2 grupe

Grupa mare  – 2 grupe

CALENDAR INSCRIRE GRADI

Pentru anul școlar 2018-2019, în planul de școlarizare sunt aprobate       6 grupe:

Grupa mică –  2 grupe

Grupa mijlocie  -2 grupe

Grupa mare  – 2 grupe

Inscriere gradi 2018 2019Inscriere gradi 2018 2019-page-001

Etapa I:            21 mai 2018 – 8 iunie 2018

Etapa a II-a:   25 iunie 2018 – 20 iulie 2018

Etapa de ajustări    06.08.2018-31.08.2018

LUNI – VINERI  în intervalul orar 08.00-16.00

Documente necesare:

 • Certificat de naştere copil – copie + original;
 • Carte de identitate părinţi – copie + original;
 • Cerere înscriere;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015.

Pentru anul școlar 2017-2018, în planul de școlarizare sunt aprobate       6 grupe:

Număr grupe Număr locuri
 GRUPĂ MICĂ- 2 40
GRUPĂ MIJLOCIE – 2 43
GRUPĂ MARI – 2 45

CALENDARUL ÎNSCRIERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR

Înscrierile (pentru copiii nou veniți) au loc în două perioade diferite:

Etapa I:        22 mai 2017 – 9 iunie 2017

Etapa a II-a: 26 iunie 2017 – 21 iulie 2017

LUNI – VINERI  în intervalul orar 08.00-16.00

Documente necesare:

 • Certificat de naştere copil – copie + original;
 • Carte de identitate părinţi – copie + original;
 • Cerere înscriere;
 • Dovadă de vaccinări – original;
 • Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015.

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere

Aceasta se va realiza:

 1. În ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) și grupa mică (copii de 3 ani);
 2. În limita locurilor rămase și, dacă este cazul, pe baza criteriilor de departajare, pe care grădinițele le aplică atunci când există mai multe solicitări decât numărul de locuri.

În situația în care numărul de cereri de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice, după cum urmează:

Criteriile generale de departajare sunt următoarele:

 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți; situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 • Existența unui frate/a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;
 • Existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului.