Inscriere invatamant primar

informatii utileacte necesare

ÎNSCRIERI CLASA PREGĂTIOARE 2019-2020

anunt inscriere cp et2

PRIMA ETAPA  04 MARTIE-22 MARTIE 2019

A DOUA ETAPA 02 APRILIE -08 APRILIE 2019 

anunt inscriere cp

Inscriere clasa pregatitoare 2017_Afis A3 (1)

Pentru anul şcolar 2017-2018 avem un numar de 2 clase – 50 de locuri.

 

SE POT ÎNSCRIE ÎN CLASA PREGĂTITOARE :

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani pâna la 31 august 2017, inclusiv.

• La solicitarea părintilor, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2017, inclusiv, dacă evaluarea dezvoltării psihosomatice atestă pregătirea pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare.


        Circumscripţia  Şcolii Gimnaziale Sfinţii Impăraţi Galaţi, în anul şcolar 2017-2018 este:

STRADA SIDERURGIŞTILOR  

 SD1A, SD1B, SD3A, SD3B, SD3C,  SD5A1, SD5A2, SD5B, SD7A, SD7B, SD9A, SD9B, SD9C, SD9D,  SD10A,  SD10B

STRADA ANGHEL SALIGNY

   1A, 2A,6A,1B, 2B, 6B, 1C, 2C, 6C, 1D, 2D, 1E,A3, Camin B (Liceul “Traian Vuia”)  

Documente necesare:

Certificat de naştere copil- copie + original;

cerere_tip_clsprg_2017_etapa_i

– Carte de indentitate părinţi- copie + original;

Pentru părinţii divorţaţi – hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească şi unde a fost stabilită locuinţa minorului;

– Pentru copii care împlinesc 6 ani după 1.09.2017, copie a documentului care atestă rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului;

– Documente care dovedesc încadrarea într-unul dintre criteriile generale sau specifice pentru copii din afara circumscripţiei şcolare.

Criterii generale de departajare

conform Anexei nr. 2 la ordinul MEN nr. 3247/14.02.2017, art.10 alin 2

a) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;

b) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;

c) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

d) existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învăţământ

 

Criterii specifice de departajare

  1. Preşcolarii au frecventat Gradiniţa nr. 11- structura şcolii – Adeverinţă grădiniţă
  2. Distanţa dintre locul de muncă al unuia dintre părinţi şi Şcoala Gimnazială Sfinţii Împăraţi – Galaţi – Adeverinţă de la locul de muncă
  3. Părinţii sunt absolventţi ai Şcolii  Gimnaziale Sfinţii Împăraţi – Galaţi –Declaraţie pe propria răspundere / verificare registre matricole şcolare
  4. Copii aflaţi în îngrijirea bunicilor sau a altei rude domiciliate în circumscripţia şcolară – Procură notarialp sau adeverinţo asociaţie de locatari, copie CI
  5. Una din rudele de gradul I sau II ale copilului este cadru didactic în Şcoala Gimnazială Sfinţii Împăraţi Galaţi – Declaraţie pe propria răspundere
  6. Copii ai membrilor asociaţiilor/instituţiilor care au parteneriate cu Şcoala Gimnazială Sfinţii Împăraţi Galaţi –Parteneriate, protocoale

EVALUARE  PSIHOSOMATICĂ

 a copiilor va avea loc în perioada :  22 februarie-14 martie 2017

Părinţii vor solicita realizarea evaluării psihosomatice prin completarea şi depunerea unei cereri la sediul CJRAE din str. Portului nr.55B, la etajul 3 al internatului Liceului de Marină (telefon: 0236/311158) sau la unitatea şcolară unde părinţii optează pentru înscrierea copiilor .

Cererile tip se gasesc la sediul CJRAE, secretariatul şcolii sau pe site-ul ISJ Galaţi.

La evaluare, părinţii vor prezenta următoarele documente:

  • Cerere tip de la secretariatul unităţii
  • Copie de pe certificatul de naştere al copilului,
  • Adeverinţă medicală/aviz de la medicul de familie cu specificaţia: ” apt pentru şcoală”

Rezultatul evaluării nu poate fi contestat şi se va depune la secretariatul şcolii la completarea dosarului de înscriere.

Evaluarea se va desfăşura la CJRAE sau la şcoală în funcţie de cererile existente, la o dată ce va fi anunţată ulterior.

5-adr-1556_evaluare-psihosomatica

Program de înscriere

     Luni-Vineri:     8.00–16.00

Important!!

Inspectoratul Şcolar Judeţean pune la dispoziţia părinţilor numărul de telefon TelVerde judeţean 0800816236, şi va fi disponibil în de luni până joi intervalul orar 08.00-16.30 iar vinerea în intervalul orar 08.00 – 14.00

ANUNȚ IMPORTANT!

               Pentru etapa a II-a de înscriere la  clasa pregătitoare – an școlar  2016-2017   sunt locuri disponibile  pentru sistemul tradițional.

poza

Stimaţi părinţi,

                 În vederea desfăşurării înscrierii copiilor în învăţământul primar în bune condiţii, venim în sprijinul dumneavoastră cu următoarele informaţii:
                 Şcoala Gimnazială Sfintii Imparati este asezata in Strada Siderurgistilor nr. 17 , in vecinatatea Spitalului de Copii ( avand in jurul sau blocurile SD9, 2B, 2C si C2 blocuri cu 4 nivele)
      Tel./Fax: Telefon: 236313155
      e-mail: scoalasfintiiimparati@yahoo.com

Pentru anul scolar 2016-2017 avem un numar de 3 clase – 75 de locuri.


        Circumscriptia  Scolii Gimnaziale Sfintii Imparati Galati, in anul scolar 2016-2017 este:

Str. Siderurgistilor    SD1A, SD1B, SD3A, SD3B, SD3C,  SD5A1, SD5A2, SD5B, SD7A, SD7B, SD9A, SD9B, SD9C, SD9D,  SD10A,  SD10B

Str. Anghel Saligny    1A, 2A,6A,1B, 2B, 6B, 1C, 2C, 6C, 1D, 2D, 1E,A3, Camin B (Liceul “Traian Vuia”)