Acte necesare

acte necesareanunt inscriere cp

Certificat de naştere copil – copie + original;

Carte de identitate părinţi – copie + original;


Pentru copii care împlinesc 6 ani după 1.09.2019, copie a documentului care atestă rezultatul pozitiv al evaluării dezvoltării psihosomatice a copilului;


Dovadă de vaccinări – original;


Adeverință medicală de intrare în colectivitate conform Ordinului 1002/2015.