Anunţ

privind examenul de promovare in grad profesional

INFORMATICIAN–  III SSD

Având in vedere HG nr. 286/2011 cu modificările si completările ulterioare  si OMECS nr. 5138/2014, privind aprobarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual,

Școala Gimnazială “Sfinţii Impăraţi”, Galati organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior pentru postul de INFORMATICIAN–  III SSD.

Examenul de promovare se desfășoară în data de 31.03.2017, ora 10.00 la sediul unității din str.Siderurgistilor  nr. 17, Galați.

Modalitatea de desfășurare a examenului de promovare constă in susținerea unei probe scrise.